Zazemyavane na rezervoar za gaz

Електростатичното заземяване е електростатично заземяване, което се използва в транспорта и всички видове запалими течности, прахове и газове. Електростатичното заземяване значително намалява риска от избухване или запалване на други видове запалими вещества в края на проблясъка. Неконтролираното изхвърляне може да причини течната смес да се запали и да забърза, като по този начин създаде експлозия.

Разбира се, съществува възможност за премахване на опасността от самозапалване и експлозия. За да съществуват същите възможни транспортирани конструкции, трябва да има добро заземяване или с други думи контролирано изхвърляне на електростатични заряди. Този тип електростатично заземяване значително ще намали риска от експлозия на транспортирани запалими вещества. В този модел простото заземяване се основава на клемата за заземяване и на проводника. Захранваните в земята кабели се характеризират с ниско електрическо съпротивление и много висока устойчивост на механични повреди. Разбира се, може да се използва по-опасно заземяване, което е система за защита, която позволява транспортирането или изнасянето на продукта, но когато заземяването е правилно свързано.Сигурни ли сте, че се чудите кога се използва този тип заземяване? Най-често се използват при товарене и разтоварване на железопътни и пътни цистерни, цистерни, варели, а също и за компоненти за технологична инсталация. Смесването и пръскането или изпомпването на различни видове запалими вещества води до опасност от експлозия. По време на намеса на запалими вещества, електрически заряди възникват чрез контакт или отделяне на частици. Където и да възникне електростатичен заряд и да бъде поставен в компанията на запалими вещества, започва опасност. Основният принцип на всяка защита срещу електростатичен разряд е толкова добра скоба и добре подбран кабел, който дава възможност за електрически заряд до заземяване.Ключът е в това, че заземените клеми и кабели трябва да спазват много стриктните указания, посочени в тестовия маршрут. В момента най-добри резултати носят съвременните видове заземяване на системата.