Ventilatsiya s fakti i mitove za v zstanovyavane na toplinata

Неправилното инсталиране на прахоотвеждането и централното вакуумиране води до висок риск от експлозия, поради което всяка инсталация трябва да бъде изградена в съответствие с приложимите стандарти, посочени в ATEX директивата, така наречената & nbsp; atex инсталация.

Идентифициране и оценка на риска от експлозияЗа да изберем добри методи за защита на инсталацията от самото начало, трябва да идентифицираме и да разпознаем и най-слабите й точки. В този момент ние извършваме т.нар експлозивна оценка на риска на изпълнително ниво. Този документ представлява набор от всички препоръки за офиса, използващ проекта. След като бъдат научени, за кандидатстване ще бъде подготвена окончателна оценка на риска от експлозия или документ за защита от експлозия.

https://sprtanol24.eu/bg/

Намаляване на риска от експлозияВ смисъл на минимизиране на риска от експлозия, в създадените инсталации се използват такива решения като: антистатични или проводими патрони за филтриране, електрическо и неелектрическо оборудване с сертификат ATEX, монтирано оборудване за контрол и измерване и заземяване.

Минимизиране на ефектите от експлозияПо същество няма допълнителен риск от експлозия до отделния край. Следователно, в съответствие с изискванията на двете директиви ATEX, защитата от експлозия се използва в & nbsp; инсталации.

Доставките за събиране на прах и централно прахосмукване се доставят под ключ. Призовава специалистите да поемат пълна отговорност за цялостното изпълнение на всяко ниво на инвестиция - от проектирането, производството на всички компоненти на системата, до сглобяването и пускането в експлоатация на ново инсталирана инсталация.

Запазване чрез оптимизацияСпециален акцент е поставен върху оптимизирането на филтриращите инсталации по отношение на енергийната ефективност, както и ефективността на отстраняването на праха. Тези действия носят очаквания финансов резултат и преди всичко допринасят за опазването на естествената среда на нашия свят.

Ефективен и също много ефективенФилтриращият материал е най-големият фактор за ефективен и естествен елемент на системата за събиране на прах и централно вакуумно почистване. Правилно подбран, той гарантира висока чистота на задържания въздух, без оглед на условията на работа. Ето защо инженерите го избират за дадена инвестиция известно време.