Shema za oprashvane

В пунктовете за действие и производствените зали служителите често достигат до машини, чиято работа предизвиква излъчване на малки, фрагментирани частици, които попадат в опрашването на помещенията. Дългосрочната практика в опрашването може да бъде изключително тежка за служителите. Някои видове опрашване имат токсичен ефект върху човешкото тяло. Освен това вредните ефекти от запрашеността върху служителите влошават тяхната ефективност в писмената работа. Понякога опрашването се фокусира и върху запалими или експлозивни газове, прах и изпарения, които могат да причинят експлозия, която може да доведе до загуба на живот или здраве.

http://bayerman.com.pl/duo-shampoo.eu/bg/

За да се избегне това, е необходимо да се насочат обезпрашителните инсталации. Прахоуловителите или промишленото обезпрашаване е процес, при който прах, димни газове и други индустриални изпарения, които са окачени във въздуха, се отстраняват от помещенията. Инсталациите за обезпрашаване искат да бъдат използвани поради прилагането на правилата за здраве и безопасност и здравните проверки на служителите. Краят на обезпрашаващите инсталации е локален изпускателен тръбопровод. Те трябва да се поставят възможно най-близо до източника на опрашване, така че замърсителите да се третират вече на фона на тяхното образуване. В последния ред те няма да се разпространят в цяла стая. В допълнение към елиминирането на праха от въздуха, промишлената деаерация също осигурява постоянна рециркулация. Съоръженията за обезпрашаване също имат решения, които намаляват емисиите на вредни частици и фини частици в атмосферата.

Когато избирате и инсталирате индустриална система за обезпрашаване, има няколко много важни правила, които трябва да имате предвид. На първо място, отделните модули на системата за обезпрашаване не могат да генерират електростатични заряди - така че това би било най-яркият начин да доведе до експлозия на запалими газове. Вентилационните канали, които са валидни в магазина на инсталацията, искат да съществуват от продукти, които са особено устойчиви на корозия и абразия. Твърдостта на връзките все още е много важна. Благодарение на него, системата работи по-ефективно, прави я тежък и вероятно изминава много по-дълго без повреда. Утечките се подобряват в края на ерозията, като могат да пътуват до големи точки в системата, така че те искат да бъдат елиминирани, когато лесно се отстраняват.