Obsluzhvane na otoplitelni uredi v lyublin

Услугата за касовите апарати е задължителна не само по време на повреди на оборудването, но и по време на задължителния преглед на касата, а още при стартирането и управлението на нашите операции. Заедно със закона, единственото лице, което в случай на неуспех на касов апарат може да го определи, е служител на служба, базиран на подходящи разрешения. Много често придобиването на права се извършва, както следва:

разрешения:- обслужващото дружество е към продавача на касовия апарат с възможност за започване на помощ и сключване на дилърско споразумение,- след получаване на съгласието, той / тя изпраща най-малко двама гости на обучението по сертификация, което завършва с изпит. В хода на обучението сервизният техник получава разрешение за всички видове фискални устройства, които се виждат в възможностите на производителя.- след отличен тест сервизният техник получава име и идентификационна карта с печата си за нанасяне на печат върху фискалния модул. Производителят, от друга страна, въвежда сервизен техник в списъка на хората, които са подходящи за изграждане на гаранционни и извън гаранционни ремонти, както и за необходимите технически прегледи, и все пак го предоставя на данъчната служба.

Jinx Repellent Magic FormulaJinx Repellent Magic Formula. се грижи за бъдещето си благодарение на магическата свещ

Trivia:Правата се изплащат за една година и работи като забелязан вид касов апарат - крайните разходи не дават на служителя разрешение да сменя всички фискални устройства на един производител, а само да отстрани дефектите в избрани модели.Военнослужещият е принуден непрекъснато да стартира способностите си чрез участие в продуктови цехове, той също трябва всяка година да тръгва с писмо до производителя за удължаване на срока на валидност.Изискването, регистрирано в дилърския договор, е предоставянето от страна на обслужващото дружество на склада за резервни части, както и на контролно-измервателните уреди и оборудване. Освен това услугата е отговорна за доставката на консумативи на потребителите, които произтичат от производителя.Оторизиран сервизен техник, който не обслужва фискални касови апарати в стойност до последния подходящ, не е подходящ за водене на дневник и трябва да представи карта на производителя. Военнослужещ може да използва фискални касови апарати, но само ако е лице на единицата, свързано с дилърския договор на производителя.