Mal k fiskalen kasov aparat novitus plyus

Касовият апарат е електронен. Крайната му хипотеза е регистрацията на оборота и сумите, свързани с дължимия данък от конкретна продажба. Обикновено касовите апарати в края на деня генерират подходящ дневен фискален отчет. Той не третира възможността за промяна на цената на този документ в устройството.

Правилно функциониращ касов апарат е много важен за всяка компания. Независимо от това дали съществува в комбинация с компютър, терминал или той получава като отделен елемент, е важно да се мисли за неговия технически външен вид. Касовите апарати трябва непременно да отговарят на всички изисквания на Министерството на финансите. На първо място, трябва да бъде фискален модул, клавиатура, дисплей, както и подходяща функционалност. Също така е важно да се предостави касовия апарат по начин, който поддържа неговата игра дори в случай на прекъсване на електрозахранването. Одобрено е добре работещо устройство.Това понякога може да влезе в неизправност на касовия апарат поради далечни причини. В такъв случай само специализирана служба за фискални касови апарати на краков може да поправи. Експертите оценяват какви щети трябва да направят. Те могат да посрещнат два основни проблема.1. Важно е механичните повреди. Решението за електричеството, потреблението на определени атрибути. В този случай елементът се заменя и касата се гарантира допълнително.2. Друг проблем е свързан с отказите на софтуера. Внимавайте тук. В паметта на оборудването се извършват всички транзакции, извършвани от фирмата - важно е те да бъдат запазени в размера на офертата.Касовите апарати, най-често разглеждани в единици, са ECR, електронна каса. Този вид ще закупи готово за връзка с сградата на магазина. Липсата е малка възможност за разширяване на устройството, а освен това и малки конфигурационни опции.Друг доста често използван проект е POS или електронна система за продажби. Тя включва компютърни касови апарати, свързани с фискални принтери.Нека си спомним за добрата памет за техническото състояние на нашия касов апарат. Да използваме предложения за услуги и да правим редовни прегледи, това ще ни помогне да избегнем непредвидени последици от повреда и повреда на оборудването.И ако такова решение се случи бързо, заслужава да се изберат надеждни специалисти, които професионално и бързо да направят необходимите ремонти.