Kasov aparat s chekmedzhe

Вероятно фискалният касов апарат Postnet ще бъде наистина различен, от обикновения, където ще направим копия на разписката на ролки, хартиени ленти, държани от нас, като данъчни доказателства, чрез по-трудни, където копия от разписката са електронни. Най-често касовите апарати и електронното копие на разписката дават много въпроси на потребителите.Във фискалните устройства с електронно копие на разписката, електронният носител на данни е съответната карта. На всяко устройство използвайте картата, която производителят използва.

Такива карти могат да съдържат огромно количество информация. Когато разбрах, че това са милиони квитанции, бях безмълвен. Колко рула ще трябва да запазя такава транзакция? Започнах да разбирам защо такъв касов апарат е по-голям. Неговото просто предимство е и фактът, че обслужването на касов апарат или принтер с електронно копие не се различава само от обработката на традиционните касови апарати. Всички функции, които дават запис на копия на отпечатъци на лист хартия, се извършват автоматично. Така касовият апарат и електронното копие на разписката улесняват нашите операции, а не както ми се струваше - това го затруднява.

Той е идеално замислен и че касата може да играе на кеша, а междувременно можем да премахнем това споразумение и да се свържем с компютъра. Четенето на нашите възможности ни засяга за момент и лесно можем да разгледаме какво е необходимо в даден момент. Тази удобна памет също не съществува толкова малка, че картата трябва да се върне след известно време. Това сериозно устройство също няма да позволи извършването на промени в картата. Електронният подпис, който ги защитава, не позволява на устройството да открие смущения. Касовият апарат допълнително ни уведомява, когато картата се запълни и отиде при нас чрез затваряне на превозвача. Можеш само да пожелаеш нещо такова, защото правенето на милион разписки вероятно е желанието на всеки продавач.Ето защо не се оплаквам от страховете на касата с електронно копие на разписката. Това е същият по-удобен метод от цялата маса на резервните ролки за хартия.