Kasov aparat promyana na adresa na firmata

Отваряйки нашия бизнес за това, много жени се изненадват какъв е лимитът за изваждане от касов апарат. Противно на изявите, самата лимитна сума е много по-голяма вероятност и има 20 000 злоти, когато става въпрос за продажба на стоки на частни лица. В крайна сметка това е наистина една от възможностите да се откажеш от това да имаш касов апарат поради посоката. Противно на изявите, лимитът на решение за касов апарат е най-лекият за проверка поради оборота.

Money Amulet

Следователно, преди да можете да управлявате частна компания, трябва не само да знаете лимита на освобождаване от наличието на касов апарат, но и какви индустрии изискват той да бъде задължителен. Но когато става въпрос за свързан с текущия кредит, той третира само маркетинга, свързан с продажбата на продукти на физически лица. Последният кредит не включва търговия с държавни предприятия и организации. За отрасли, които трябва да имат касов апарат, се определят области като LPG, радио, фотографско и автомобилно оборудване, пътнически транспорт и много различни отрасли. Списъкът на отраслите е правилно предвиден в закона на министъра на финансите. Преди да започнете бизнес, трябва да проверите дали фирмата, която отваряте, не съществува в списъка със задания със задължителния касов апарат elzab alfa. Освен това има списък на отрасли, който е освободен от субективен касов апарат, т.е., разбира се, от вида на бизнеса. Последният стил на дейност включва предоставянето на куриерски и пощенски услуги, телекомуникации като образование, някои видове транспорт и много други подобни дейности. Ето защо по правило лимитът, от който трябва да сте касов апарат, не е толкова голям. Сега е много по-престижно, ако принадлежите към отрасли, които изискват задължителната употреба на касови апарати, има още такива, които са напълно освободени от заемането им. Следователно е много, защото ако не следвате правилния закон, можете да покажете, че ние ще разпознаем много проблеми в началото на енергията. Трябва да сте запознати със закона. ,