Ikonomicheska deynost na fizicheski litsa

Всеки данъкоплатец, който продава стоки на физически лица, е принуден да регистрира оборот с помощта на касов апарат. Това е стратегия, която позволява прилагането на подходящи споразумения с данъчните служби. Това се отнася и за закона & nbsp; законът плюс е валиден.

https://pro-taneral.eu/bg/

Ами успеха на счупен касов апарат?

В такива форми да се оборудва така нареченият резервен паричен ресурс. Неговото назначаване не е законово изискване, така че проблемът за всеки мениджър е да мисли за такова съобщение своевременно. Той перфектно се среща в различни аварийни ситуации, които трябва да бъдат поправени с подходящо оборудване. Според мен в Закона за ДДС ясно се посочва, че ако не е възможно да се създаде регистър на оборота чрез резервен фонд, данъкоплатецът трябва да спре продажбата. Резервният фонд може да защити от ненужни и непредвидими спирания на производството. Струва си да се припомни, че готовността на имуществото от резервния касов апарат трябва да се докладва на данъчната служба, като се предоставя информация за отказа на оборудването и предоставяне на информация за заместващото устройство.

За съжаление, когато вече беше висока, липсата на касов апарат в текущия касов резерв се смесваше с необходимостта да се спре продажбата. Така че не можете да създадете финализиране на продажбите и такива животи са незаконни и могат да се отнасят до последствията от гледна точка на високите финансови тежести. Не се споменава ситуацията, в която купувачът ще поиска получаването.

Трябва да е лесно да се информира за провала на сервиза за ремонтни услуги и пощенските фискални принтери, както и за данъчните власти относно пропуските в създаването на записи за закупуване за периода на ремонт на устройството и разбира се клиенти с дупка в продажбата.

Само при успеха на онлайн продажбите предприемачът не трябва да прекъсва ролята си, но иска да постигне няколко условия - в записаните данни трябва ясно да се говори, за които са признати стоките; плащането трябва да се извърши онлайн или по пощата. В тази форма продавачът - данъкоплатец, ще бъде перфектен до последния, за да вмъкне фактура с ДДС.