Fiskalen printer v d lgotrayni aktivi

По скалата на наредбата на министъра на финансите от 28 ноември 2008 г. всеки фискален касов апарат и фискален принтер трябва да имат технически преглед на всеки две години. Собственикът на касата, който не успее да направи този формуляр, се наказва. Първото наказание е искането на данъчната служба за възстановяване на данъчното облекчение и законната лихва, която се начислява от деня на извършване на нарушението. Второто наказание е мандат, който може да достигне до 500 злоти. Заслужава да се отбележи, че клиентът е длъжен да спази крайния срок за преразглеждане, като понастоящем е длъжен да помни датата на проверката.Какво наистина проверява техникът?

Е, името "технически преглед" в контекста на касовите апарати е доста подвеждащо. Защо? Защото по време на контрола се разглеждат тези аспекти на касовия апарат, които казват запис на оборот. Военнослужещият не търси недостатъци, които могат да влязат във функционалността на целия касов апарат, вместо да натрупам, но само на споменатите части, допълнително техните елементи, чието неправилно функциониране може да окаже влияние върху неправилното изчисляване на дължимия данък.

https://neoproduct.eu/bg/bioveliss-tabs-efektiven-nachin-da-otslabnete-i-da-se-osvobodite-ot-prekomernite-kilogrami/

Кои са разходите за преглед на касовия апарат?За преглед на целия фискален касов апарат, както и на всеки друг обект, той обикновено се приема от 100 PLN до 300 PLN.

Колко струва прегледът?Прегледът работи в продължение на около час, максимум два часа, в зависимост от централната част на сервизния техник. Не е нужно да взимаме парите си в услугата, вместо да молим възрастните да направят този метод да достигне до собствената си компания, след това се брои като допълнителна услуга, което означава, че плащаме допълнителни такси. Струва си да припомним, че само сервизният техник, въведен в сервизната книга, е квалифициран да извърши прегледа. В такъв случай е налице факта, че всички действия, предприети от сервизния техник, трябва да бъдат написани за сервизна работа. Тези записи искат да бъдат очевидни, потвърдени от подписа на служител на компанията и подпечатани с печата му.Запомнянето на тази форма е изключително важно, защото курсовете на този проект не са огромни, а моментът на техническия преглед не трае дълго.